top of page

Cynosure

Cynosure, according to encyclopedia, means: Someone or something that is so beautiful and perfect that it attracts all attention. 

 

Jag tror att vi människor är ganska genomskinliga, men vi kämpar in i det sista att sträva efter motsatsen för att vi är rädda att bli avslöjade, att någon ska få veta hur små och ömtåliga vi egentligen är.

This series of works are oil on plexi. 

porträtt olja på plexi.jpg
bottom of page